Informatie voor ouders

Belangrijk om te weten over Gastouder Klein Konijntje Vlaardingen.

Gastouder Klein Konijntje Vlaardingen - Bij mooi weer lekker buitenspelen.

Bij Gastouder Klein Konijntje staat het kind centraal! Ik ga respectvol en positief met u en uw kind om en ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig en thuis voelt bij mij. Op deze basis durft uw kind nieuwe uitdagingen aan te gaan en kan uw kind zich op haar/zijn eigen tempo ontwikkelen en ontplooien. Uw kind krijgt hier de ruimte voor en wordt op een positieve manier gestimuleerd.

Ik vind het belangrijk dat de overgang van thuis naar de opvang zo klein als mogelijk is en probeer daarom de sfeer zo huiselijk mogelijk te houden. Zo is bijvoorbeeld de dagindeling zo veel als mogelijk aangepast op wat voor uw kind thuis gebruikelijk is. Aan goed contact met ouders hecht ik veel waarde. Communicatie is belangrijk en ik sta altijd open voor nieuwe ideeën en discussie.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Doordat Gastouder Klein Konijntje minder kinderen tegelijkertijd opvangt dan een leidster in een kinderdagverblijf, heb ik meer tijd en aandacht voor uw kind. Zo kan ik snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de talenten van uw kind. Ik heb oog voor uw kind als individu en stimuleer haar/zijn eigen inbreng. Op deze manier ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

De eisen voor een goede en verantwoorde kinderopvang staan in:

  • de Wet kinderopvang;
  • het Besluit kwaliteit kinderopvang;
  • de regeling Wet kinderopvang.

Door de regering worden de eisen geëvalueerd en aangepast voor een gezonde hoge kwaliteit van de kinderopvang.

Op dit moment krijgt de branche kinderopvangen de voorbereidingstijd voor de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die in 2025 ingaat.

Ik vind het erg belangrijk dat ik en mijn opvang ook aan de eisen en de hoge kwaliteit van de kinderopvang voldoen. In deze periode heb Ik twee opfris opleidingen gevolgd: Werken met Baby en Nederlands 3F voor Kinderopvang. Tijdens deze opleidingen heb ik aan de leerdoelen zoals het bevorderen van mijn persoonlijke kwaliteiten en het versterken van mijn communicatie vaardigheden gewerkt.

Gastouder Klein Konijntje beschikt over een Pedagogisch beleid. Dit beleid wordt ontwikkeld in de vorm van een Pedagogisch werkplan. Hierin staan de regels en afspraken beschreven die Gastouder Klein Konijntje hanteert.

Het Pedagogisch beleid wordt besproken tijdens het intakegesprek en tijdens het startgesprek / koppelgesprek wordt het pedagogisch werkplan met ouders/verzorgers besproken/doorgenomen.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Ik heb oog voor uw kind als individu en stimuleer haar/zijn eigen inbreng. Ik werk met het voor en vroegschoolse educatie programma, elke zes weken behandel ik een ander thema wat nauw aansluit bij de belevingswereld van het kind. Ik werk met een tool in de vorm van een kindvolgsysteem om te zorgen voor een goede monitoring van de gehele periode van opvang of voor een extra begeleiding, zorg, aandacht.

Waarom een kindvolgsysteem? Door het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind te volgen en in kaart te brengen, kan ik, in afstemming met u, goed inspelen op de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van uw het kind.

Als standaard krijgt u met mij minimaal één maal per jaar een uitnodiging voor een 10 minuten gesprek. Hierin bespreek ik mijn conclusie van de observatie van uw kind gedurende het verblijf bij mij.

Alle voordelen van Gastouder Klein Konijntje Vlaardingen op een rijtje:

• Kleinschaligheid • Flexibiliteit • U betaalt alleen voor het aantal uren dat u opvang nodig heeft • Huiselijke sfeer • Professionaliteit • Veel activiteiten, aangepast aan behoefte van het kind • Vast gezicht • Kleine groep •

Vragen?

Zijn er nog onduidelijkheden, dan bent u op afspraak van harte welkom om langs te komen. Koffie of thee staat voor u klaar! Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Ik sta u graag te woord.